Tysk-Engelsk ordbok »

ausgereift betyder på engelska

TyskaEngelska
ausgereift

mature◼◼◼[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]The plan is not mature. = Der Plan ist nicht ausgereift.

mellow◼◻◻[UK: ˈme.ləʊ] [US: ˈmelo.ʊ]

ausreifen [reifte aus; ist ausgereift] Verb

ripen [ripened, ripening, ripens]◼◼◼verb
[UK: ˈraɪ.pən] [US: ˈraɪ.pən]

(Käseverb

Wein) matureverb