Tjeckisk-Tysk ordbok »

novinky betyder på tyska

TjeckiskaTyska
novinky noun

die NachrichtSubstantiv

die NeuigkeitSubstantiv