Swedisch-Englisch Wörterbuch »

kuk bedeutet auf Englisch

SwedischEnglisch
kuk [~en ~ar] noun

prick [pricks]((slang) a penis)
noun
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

tool [tools](penis)
noun
[UK: tuːl] [US: ˈtuːl]

kuk [~en ~ar] noun
{c}

dick(penis)
noun
[UK: dɪk] [US: ˈdɪk]

penis [penises]noun
[UK: ˈpiː.nɪs] [US: ˈpiː.nəs]

kukbild noun
{c}

dickpic(photograph of a penis)
noun

kukhuvud noun
{n}

dickhead((slang) stupid person)
noun
[UK: dˈɪkhed] [US: dˈɪkhed]

kuklös adjective

dickless(without a penis)
adjective

kukmätartävling noun

dick-measuring contest(competition to demonstrate worthiness)
noun

kukost noun
{c}

smegma(sebaceous secretion)
noun
[UK: ˈsmeɡ.mə] [US: ˈsmeɡ.mə]

kukring noun
{c}

cock ring(sex aid)
noun

kuksugare noun
{c}

cocksucker(a fellator)
noun
[UK: kˈɒksʌkə] [US: kˈɑːksʌkɚ]

Ku Klux Klan proper noun

Ku Klux Klanproper noun

Habackuk proper noun

Habakkuk(book of the Bible)
proper noun

storkukad adjective

hung like a horse(having a large penis)
adjective