Swedisch-Englisch Wörterbuch » emot Bedeutung in Englisch

SwedischEnglisch
emot

against, towards

emotion

affekt

bemöta

treat, answer

bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna

treat

bemöta, svar, besvara, besked, svara

answer

bemötande

treatment

bemötande, behandling

treatment

däremot

on the contrary

däremot, tvärtom

on the contrary

då däremot

whereas

då däremot, emedan

whereas

gentemot

vis-ŕ-vis

ha något emot

mind

klyvare, streta emot

jib

mitt emot

opposite to

oemotsäglig

indisputable

oemotståndlig

irresistable

själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg

mind

som är rakt emot

adverse

streta emot

jib

tremotorig

three-engined

visavi, gentemot

vis-ŕ-vis

åt, emot, mot

towards

åter, mot, emot

against

You can find it in:

SwedischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies