słownik węgiersko-angielski »

zavaróan w języku angielskim

węgierskiangielski
zavaróan határozószó

disturbingly◼◼◼ adverb
[UK: dɪ.ˈstɜː.bɪŋ.li] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bɪŋ.li]

discomposingly adverb
[UK: dɪskəmpˈəʊzɪŋli] [US: dɪskəmpˈoʊzɪŋli]

megzavaróan határozószó

confusingly adverb
[UK: confu.sin.ɡlei] [US: kən.ˈfjuː.zɪŋ.li]

You can find it in:

węgierskiangielski