słownik węgiersko-angielski »

mellékesen w języku angielskim

węgierskiangielski
mellékesen

obiter adjective
[UK: ˈɒ.bɪ.tə] [US: ˈɒ.bɪ.tə]

adventitiously adverb
[UK: ˌadvəntˈɪʃəsli] [US: ˌædvəntˈɪʃəsli]

by the way adverb
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

episodically adverb
[UK: e.piso.dica.li] [US: e.piso.dica.li]

immaterially adverb
[UK: ˌɪməˈtɪərɪəli ] [US: ˌɪməˈtɪriəli ]

incidentally adverb
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tə.li] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tə.li]

mellékesen megjegyezve határozószó

incidentally adverb
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tə.li] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tə.li]

mellékesen megjegyzendő

be it said incidentally[UK: bi ɪt ˈsed ˌɪn.sɪ.ˈden.tə.li] [US: bi ˈɪt ˈsed ˌɪn.sə.ˈden.tə.li]

mellékesen odavetett

throwaway[UK: ˈθrəʊ.ə.ˌweɪ] [US: ˈθroʊ.ə.ˌweɪ]

csak úgy mellékesen

promiscuous-like[UK: prə.ˈmɪ.skjʊəs ˈlaɪk] [US: ˈpromə.skwəs ˈlaɪk]

You can find it in:

węgierskiangielski