słownik węgiersko-angielski »

megvan! w języku angielskim

węgierskiangielski
Megvan!

Bingo![UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

Eureka![UK: jʊə.ˈriːk.ə] [US: jʊ.ˈriːk.ə]

I have it![UK: ˈaɪ həv ɪt] [US: ˈaɪ həv ˈɪt]

You can find it in:

węgierskiangielski