słownik węgiersko-angielski »

gondozatlan w języku angielskim

węgierskiangielski
gondozatlan melléknév

uncared-for◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈk.ɑː(r)d fɔː(r)] [US: ʌnˈk.ɑːrd ˈfɔːr]

untidy [untidier, untidiest]◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈtaɪd.i] [US: ʌn.ˈtaɪd.i]

frowzy [frowsier, frowsiest] adjective
[UK: ˈfraʊ.zi] [US: ˈfraʊ.zi]

negligent adjective
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒənt] [US: ˈne.ɡlə.dʒənt]

slutty adjective
[UK: slˈʌti] [US: slˈʌɾi]

gondozatlan (lakás, kert) melléknév

ill-kempt adjective
[UK: ɪl] [US: ˈɪl]

gondozatlan hajzatú melléknév

unbarbered adjective
[UK: ˌʌnˈbɑːbəd ] [US: ʌnˈbɑrbərd ]

You can find it in:

węgierskiangielski