słownik węgiersko-angielski »

fura szerzet w języku angielskim

węgierskiangielski
fura szerzet

queer cove[UK: kwɪə(r) kəʊv] [US: ˈkwɪr koʊv]

queer fish[UK: kwɪə(r) fɪʃ] [US: ˈkwɪr ˈfɪʃ]

You can find it in:

węgierskiangielski