słownik węgiersko-angielski »

eldurvít w języku angielskim

węgierskiangielski
eldurvít ige

coarsen [coarsened, coarsened, coarsening, coarsens] verb
[UK: ˈkɔːs.n̩] [US: ˈkɔːr.sn̩]

embrute verb
[UK: embrˈuːt] [US: embrˈuːt]

imbrute verb
[UK: ɪmbrˈuːt] [US: ɪmbrˈuːt]

plebeianize verb
[UK: plˈebeɪˌanaɪz] [US: plˈebeɪˌænaɪz]

sear [seared, seared, searing, sears] verb
[UK: sɪə(r)] [US: ˈsɪr]

vulgarize [vulgarized, vulgarized, vulgarizing, vulgarizes] verb
[UK: ˈvʌl.ɡə.raɪz] [US: ˈvʌl.ɡə.raɪz]

eldurvítás főnév

vulgarization [vulgarizations] noun
[UK: ˌvʌl.ɡə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌvʌl.ɡə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

You can find it in:

węgierskiangielski