słownik węgiersko-angielski »

bántóan w języku angielskim

węgierskiangielski
bántóan határozószó

hurtfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈhɜːtfʊli ] [US: ˈhɜrtfəli ]

displeasingly adverb
[UK: dɪs.ˈpliː.zɪŋ.li] [US: dɪs.ˈpliː.zɪŋ.li]

provokingly adverb
[UK: prə.ˈvəʊk.ɪŋ.li] [US: prəˈvo.ʊk.ɪŋ.li]

You can find it in:

węgierskiangielski