słownik Polsko-Łacina »

zwycięstwo w języku łacina

PolskiŁacina
zwycięstwo noun
sukces (najczęściej w walce lub sporcie), zwalczenie nieprzyjaciela, pokonanie konkurencji

victoria [victoriae]noun

pyrrusowe zwycięstwo noun
zwycięstwo osiągnięte zbyt wysokim kosztem;

victoria Pyrrhicanoun