słownik Polsko-Łacina »

okropny w języku łacina

PolskiŁacina
okropny (potocznie, potoczny) intensywny, olbrzymi (często w negatywnym kontekście)
adjective

dirus [dira -um, dirior -or -us, dirissimus -a -um]adjective

okropny (potocznie, potoczny) o czymś złym, brzydkim, mającym negatywne cechy
adjective

deformis [deforme, deformior -or -us, deformissimus -a -um]adjective

okropny adjective
wywołujący strach, odrzucający

horribilis [horribile, horribilior -or -us, horribilissimus -a -um]adjective