słownik Polsko-Łacina »

nieszczęścia chodzą parami w języku łacina

PolskiŁacina
nieszczęścia chodzą parami jedno niepowodzenie pociąga za sobą następne

Fortūna obesse nūllī contenta est semel