słownik Polsko-Łacina »

czaszka w języku łacina

PolskiŁacina
czaszka (anatomia, anatomiczny) część szkieletu chroniąca mózg, znajdująca się w głowie;
noun

calva [calvae]noun

craniumnoun

mózgoczaszka (anatomia, anatomiczny) grzbietowa, mająca kształt puszki, część czaszki;
noun

craniumnoun

neurocraniumnoun

twarzoczaszka (anatomia, anatomiczny) część czaszki człowieka i naczelnych;
noun

viscerocraniumnoun