słownik Polsko-Angielski »

umowa w języku angielskim

PolskiAngielski
Umowa

Contract◼◼◼

umowa noun

agreement [agreements]◼◼◼ noun

contract [contracts]◼◼◼ noun

deal [deals]◼◼◼ noun

arrangement [arrangements]◼◼◻ noun

treaty [treaties]◼◼◻ noun

convention [conventions]◼◼◻ noun

accordance◼◼◻ noun

settlement [settlements]◼◼◻ noun

commitment [commitments]◼◼◻ noun

understanding [understandings]◼◼◻ noun

pact [pacts]◼◼◻ noun

deed [deeds]◼◼◻ noun

covenant [covenants]◼◻◻ noun

appointment [appointments]◼◻◻ noun

alliance [alliances]◼◻◻ noun

undertaking [undertakings]◼◻◻ noun

compact [compacts]◼◻◻ noun

bond [bonds]◼◻◻ noun

acceptance [acceptances]◼◻◻ noun

concurrence [concurrences]◼◻◻ noun

indenture [indentures]◼◻◻ noun

entente◼◻◻ noun

concordat [concordats] noun

similarity [similarities] noun

umowa adjective

contractual◼◼◻ adjective

umowa verb

accord [accorded, accorded, according, accords]◼◼◻ verb

charter [chartered, chartered, chartering, charters]◼◼◻ verb

bargain [bargained, bargained, bargaining, bargains]◼◼◻ verb

promise [promised, promised, promising, promises]◼◻◻ verb

compromise [compromised, compromised, compromising, compromises]◼◻◻ verb

compound [compounded, compounded, compounding, compounds] verb

Umowa międzynarodowa

Treaty◼◼◼

umowa międzynarodowa o zasięgu regionalnym

regional convention

umowa o pracę noun

employment contract◼◼◼ noun

work contract◼◼◻ noun

umowa o pracę

management contract◼◻◻

umowa poufności

non-disclosure agreement◼◼◼

umowa społeczna

social contract◼◼◼

umowa użyczenia

loan for use◼◼◼