słownik polsko-angielski »

hi w języku angielskim

polskiangielski
Hienowate

Hyena

hierarchia

hierarchy

Hieronim Bosch

Hieronymus Bosch

Hieronim ze Strydonu

Jerome

Higiena

Hygiene

higiena

hygiene

higiena pracy

occupational health

Himalaje

Himalayas

hindi

Hindi

Hinduizm

Hinduism

Hindukusz

Hindu Kush

Hiperbola (matematyka)

Hyperbola

Hiperbola (teoria literatury)

Hyperbole

Hipertekst

Hypertext

hipertekst

hypertext

Hipnoza

Hypnosis

Hipokrates

Hippocrates

hipopotam m

hippopotamus

Hipopotam nilowy

Hippopotamus

Hipoteza

Hypothesis

hipoteza Sapira-Whorfa

Sapir–Whorf hypothesis

Hipparchos z Nikei

Hipparchus

Hirohito

Hirohito

Hiroszima

Hiroshima

Histologia

Histology

Histony

Histone

Historia

History

historia f

history

story

Historia sztuki

Art history

historia zmian stanu środowiska

environmental history

Historiografia

Historiography

historiografia

historiography

Histydyna

Histidine

Hiszpania f

Spain

Hiszpanie

Spanish people

Hiszpańska wojna domowa

Spanish Civil War

hiszpański

Castilian

Spanish

Achilles

Achilles

12

You can find it in:

polskiangielski