słownik Angielsko-Polski »

mason w języku polskim

AngielskiPolski
mason noun
one who builds with stone or brick

kamieniarznoun

murarznoun

masonic

masoński

masonry

murarstwo

masonry noun

wolnomularstwonoun

Freemason noun
member of the Free and Accepted Masons

masonnoun

wolnomularznoun

freemasonic

wolnomularski

freemasonry noun
fellowship and sympathy

wolnomularstwonoun

Freemasonry noun
institutions and ways of the Freemasons

masonerianoun

wolnomularstwonoun

stonemason noun
one who works in stone

kamieniarznoun

stonemasonry

kamieniarstwo