słownik Angielsko-Dothraki »

brother w języku Dothraki

AngielskiDothraki
brother noun
[UK: ˈbrʌð.ə(r)]
[US: ˈbrʌð.r̩]

gaezonoun
[gaezo]