słownik Angielsko-Dothraki »

birth w języku Dothraki

AngielskiDothraki
birth noun
[UK: bɜːθ]
[US: ˈbɝːθ]

athyolarnoun
[aθjolar]

birthday noun
[UK: ˈbɜːθ.deɪ]
[US: ˈbɝːθ.ˌde]

asshekhqoyinoun
[aʃʃexqɔji]