Rysk-Tysk ordbok »

сторониться betyder på tyska

RyskaTyska
сторониться

fernhalten sich

сторониться verb

meiden [mied; hat gemieden]Phrase
v

посторониться verb

ausweichen [wich aus; ist ausgewichen] (auf +Akkusativ)Phrase
v