Rysk-Engelsk ordbok »

гранатомёт betyder på engelska

RyskaEngelska
гранатомёт noun
{m}

grenade launcher(weapon that shoots grenades)
noun

launcher [launchers](a device that throws something)
noun
[UK: ˈlɔːn.tʃə(r)] [US: ˈlɒn.tʃər]

реактивный гранатомёт noun
{m}

rocket launcher(device for launching a missile)
noun
[UK: ˈrɒkɪt ˈlɔːn.tʃə(r)] [US: ˈrɑːkət ˈlɒn.tʃər]

ручной противотанковый гранатомёт noun
{m}

rocket-propelled grenade(hand-held weapon that fires a small explosive rocket)
noun