Russisk-Engelsk ordbok »

ублажать betyr engelsk

RussiskEngelsk
ублажать verb

humour(to pacify by indulging)
verb
[UK: ˈhjuː.mə(r)] [US: ˈhjuː.mər]

indulge [indulged, indulging, indulges](to satisfy the wishes or whims of)
verb
[UK: ɪn.ˈdʌldʒ] [US: ˌɪn.ˈdəldʒ]

ублажать verb
{imPlf}

gratify [gratified, gratifying, gratifies](to please)
verb
[UK: ˈɡræ.tɪ.faɪ] [US: ˈɡræ.tə.ˌfaɪ]

pamper [pampered, pampering, pampers](to treat with excessive care, to indulge)
verb
[UK: ˈpæm.pə(r)] [US: ˈpæm.pər]

soothe [soothed, soothing, soothes](to bring comfort or relief)
verb
[UK: suːð] [US: ˈsuːð]

wheedle [wheedled, wheedling, wheedles](cajole)
verb
[UK: ˈwiːd.l̩] [US: ˈwiːd.l̩]