Russisch-Englisch Wörterbuch »

государство-участник bedeutet auf Englisch

RussischEnglisch
государство-участник noun
{n}

member state(state that is a member of a confederation)
noun
[UK: ˈmem.bə(r) steɪt] [US: ˈmem.bər ˈsteɪt]

Государство-участник bedeutet auf Englisch » DictZone Russisch-E…