Russisch-Englisch Wörterbuch »

активная лексика bedeutet auf Englisch

RussischEnglisch
активная лексика noun
{f}

active vocabulary(words and phrases that someone commonly uses)
noun
[UK: ˈæk.tɪv vəˈk.æ.bjʊ.lə.ri] [US: ˈæk.tɪv voˈkæ.bjə.ˌle.ri]