Ruščina-Angličtina slovník »

значительный znamená v Angličtina

RuščinaAngličtina
значительный adjective

considerable(worth considering)
adjective
[UK: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩] [US: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩]

decent(significant; substantial)
adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]

handsome [handsomer, handsomest](moderately large)
adjective
[UK: ˈhæn.səm] [US: ˈhæn.səm]

quantum(significant (of a change))
adjective
[UK: ˈkwɒn.təm] [US: ˈkwɑːn.təm]

significant(having noticeable effect)
adjective
[UK: sɪɡ.ˈnɪ.fɪkənt] [US: sɪg.ˈnɪ.fɪkənt]

substantial(large in size, quantity or value)
adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

незначительный adjective

fractional(very small)
adjective
[UK: ˈfræk.ʃnəl] [US: ˈfræk.ʃə.nəl]

frivolous(of little weight or importance; not worth notice)
adjective
[UK: ˈfrɪ.və.ləs] [US: ˈfrɪ.və.ləs]

inconsequential(having no consequence)
adjective
[UK: ɪnˌk.ɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩] [US: ˌɪŋˌk.ɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩]

insignificant(not significant; not important)
adjective
[UK: ˌɪn.sɪɡ.ˈnɪ.fɪkənt] [US: ˌɪn.ˌsɪg.ˈnjɪ.fɪkənt]

jerkwater(of an inhabited place, small, insignificant, backward)
adjective
[UK: ˈdʒɜːk.ˌwɔː.tə] [US: ˈdʒɜːrk.ˌwɔː.tər]

minor(lesser in importance)
adjective
[UK: ˈmaɪ.nə(r)] [US: ˈmaɪ.nər]

minute [minuter, minutest](very small)
adjective
[UK: maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmɪ.nət]

paltry(trashy, trivial, of little value)
adjective
[UK: ˈpɔːl.tri] [US: ˈpɒl.tri]

slight [slighter, slightest](small in amount, insignificant)
adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

trifling(trivial)
adjective
[UK: ˈtraɪf.l̩.ɪŋ] [US: ˈtraɪf.l̩.ɪŋ]

trivial(of little significance or value)
adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]