Ruščina-Angličtina slovník »

засранец znamená v Angličtina

RuščinaAngličtina
засранец noun
{m}

asshole(mean or rude person)
noun
[UK: ˈɑːs.həʊl] [US: ˈæs.hoʊl]

motherfucker(generic term of abuse)
noun
[UK: ˈmʌðəˌfʌkə] [US: ˈmʌðəˌfʌkə]

shitass(mean or rude person)
noun

shitter(one who defecates)
noun
[UK: ˈʃɪtə ] [US: ˈʃɪtər ]