Portugisisk-Tysk ordbok »

vibrar betyder på tyska

PortugisiskaTyska
vibrar verb

hallen [hallte; hat gehallt]Verb

klingen [klang; hat geklungen]Verb
v

läuten [läutete; hat geläutet]Verb
v

schallen [schallte; hat geschallt]Verb
v

schlingen [schlang; hat geschlungen]Verb
v

schwingen [schwang; hat/ist geschwungen]Verb
v

schwirren [schwirrte; hat/ist geschwirrt]Verb
v

tönen [tönte; hat getönt]Verb
v

vibrieren [vibrierte; hat vibriert]Verb
v