Polsčina-Nemčina slovník »

przed znamená v Nemčina

PolsčinaNemčina
przed adverb
…określający, że coś znajduje się bliżej punktu patrzenia niż wyrażenie za przyimkiem; znajduje się bliżej w kolejności

das vorAdverb

przed adverb
…służący do opisania ruchu w kierunku miejsca znajdującego się przed (1.1) kimś lub czymś

das vorAdverb

przed adverb
…służący do wyrażenia, że wydarzenie miało, ma lub będzie miało miejsce wcześniej niż wydarzenie opisane za przyimkiem

das vorAdverb

przed- pierwszy człon wyrazów złożonych określający wcześniejsze zaistnienie od tego, co jest nazywane drugim członem

prä-

przed Chrystusem adverb
w okresie przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, przed naszą erą

vor ChristusAdverb

przedakcja (literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) (filmologia, filmoznawstwo, filmologiczny, filmoznawczy, filmowy) część utworu fabularnego, która informuje o zdarzeniach poprzedzających rozpoczęcie akcji
noun

BackstorySubstantiv

przedalpejski (geografia, geograficzny) znajdujący się na południe od Alp
adjective

cisalpinAdjektiv

Przedarulania (geografia, geograficzny) (administracja) Vorarlberg
noun

VorarlbergSubstantiv

przedawkowanie noun
zażycie zbyt dużej dawki, zazwyczaj w odniesieniu do leków lub narkotyków

die Überdosis [der Überdosis; die Überdosen]Substantiv

przedbieg noun

der Vorlauf [des Vorlauf(e)s; die Vorläufe]Substantiv

przedchrześcijański adjective
poprzedzający chrześcijaństwo, następujący przed pojawieniem się chrześcijaństwa

vorchristlichAdjektiv

przeddzień (książkowy) dzień poprzedni, dzień poprzedzający
noun

der Vorabend [des Vorabends; die Vorabende]Substantiv

przede wszystkim adverb
o czym mówiący chce przekazać w pierwszej kolejności, co jest dla niego najistotniejsze

vor allem | zuallererstAdverb

przedefilować verb

defilieren [defilierte; hat/ist defiliert]Verb

przedestylować verb

destillieren [destillierte; hat destilliert]Verb

przedgon (technologia, technika, techniczny) (chemia, chemiczny) nienadająca się do spożycia frakcja destylatu alkoholowego, skraplająca się w niższej temperaturze i zawierająca poza etanolem domieszki aldehydu octowego, mrówczanu etylu, octanu etylu oraz metanolu
noun

der Vorlauf [des Vorlauf(e)s; die Vorläufe]Substantiv

przedgwiazdkowy

vorweihnachtlich

przedimek noun

der Begleiter [des Begleiters; die Begleiter]Substantiv

przedimek nieokreślony (gramatyka) przedimek, który stoi przed rzeczownikiem nieznanym z kontekstu
noun

der unbestimmter Artikel [des unbestimmten Artikels; die unbestimmte(n) Artikel]Substantiv

przedimek określony (gramatyka) przedimek, który stoi przed rzeczownikiem znanym z kontekstu
noun

unbestimmt ArtikelSubstantiv

przedindustrialny

vorindustriell

przedkładać phrase

präferieren [präferierte; hat präferiert]Phrase

Przedlitawia (historia, historyczny, historycznie) (geografia, geograficzny) nazwa używana na określenie cesarskiej części Austro-Węgier, zarządzanej bezpośrednio z Wiednia;
noun

CisleithanienSubstantiv

przedmaturalny adjective
zachodzący w okresie przed zdaniem matury

Vorabitur-Adjektiv

przedmałżeński adjective
następujący (zawierany, odbywany, wykonywany) przed zawarciem małżeństwa

vorehelichAdjektiv

przedmieście (urbanistyka, urbanistyczny) jednostka osadnicza tuż poza miastem;
noun

Vorstadt | VorortSubstantiv

przedmiot (edukacja, edukacyjny) zajęcia edukacyjne w szkole, posiadające własną nazwę i opracowany program nauczania
noun

das Fach [des Fach(e)s; die Fächer]Substantiv

przedmiot noun
cel czynności, obiekt (rzadziej człowiek lub istota żywa), na którym jest wykonywana czynność; (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) rzecz, wobec której działania opisuje dane prawo

der Gegenstand [des Gegenstand(e)s; die Gegenstände]Substantiv

przedmiot noun
rzecz, obiekt nieożywiony

Gegenstand | Ding | SacheSubstantiv

przedmiotowy (gramatyka) odnoszący się do przedmiotu czynności, tj. dopełnienia
adjective

Objekt-Adjektiv

przedmiotowy (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) stanowiący przedmiot prawa
adjective

objektiv [objektiver; am objektivsten]Adjektiv

przedmiotowy adjective
dotyczący przedmiotu, materialnego wytworu rzeczywistości

sachlich [sachlicher; am sachlichsten]Adjektiv

przedmiotowy adjective
odznaczający się rzeczowością, wynikający z obiektywizmu

objektiv [objektiver; am objektivsten]Adjektiv

przedmowa (literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) wypowiedź zamieszczona przed głównym tekstem, stanowiąca autorską bądź redakcyjną dyskusję dotyczącą utworu
noun

Vorrede | Vorwort | Einleitung | Geleitwort | VorberichtSubstantiv

przedni adjective
znajdujący się na przodzie

vorderAdjektiv

Przedni Ren (geografia, geograficzny) jedno z dwóch źródłowych ramion Renu
noun

VorderrheinSubstantiv

przednia strona phrase

die Vorderseite [der Vorderseite; die Vorderseiten]Phrase

przednia szyba noun

die Windschutzscheibe [der Windschutzscheibe; die Windschutzscheiben]Substantiv

przedniojęzykowo-dziąsłowy phrase

der alveolar [des Alveolars; die Alveolare]Phrase

przedniojęzykowo-zębowy phrase

der dental [des Dentals; die Dentale]Phrase

12