Polnisch-Deutsch Wörterbuch »

okra bedeutet auf Deutsch

PolnischDeutsch
okra (botanika, botaniczny) Abelmoschus moschatus Medik., roślina jednoroczna o wyprostowanych pędach o wysokości jednego metra i żółtych kwiatach, stosowana jako roślina ozdobna, warzywo i zioło;
noun

OkraSubstantiv

okradać verb
przywłaszczać sobie czyjąś własność

bestehlen [bestahl; hat bestohlen]Verb

okrakiem adverb
obejmując coś rozstawionymi nogami

rittlingsAdverb

adhokracja noun
ustrój organizacyjny charakteryzująca się tymczasowością i zredukowaną do minimum strukturą formalną;

AdhokratieSubstantiv

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oficjalna nazwa Algierii
noun

die Demokratische Volksrepublik Algerien [der Demokratischen Volksrepublik Algerien; —]Substantiv

antydemokrata noun

der Antidemokrat [des Antidemokraten; die Antidemokraten]Substantiv

antydemokratyczny (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) sprzeciwiający się demokracji; naruszający jej zasady
adjective

antidemokratisch [antidemokratischer; am antidemokratischsten]Adjektiv

arystokracja noun
najwyższy stan społeczny, do którego przynależy się (najczęściej) ze względu na urodzenie;

die Aristokratie [der Aristokratie; die Aristokratien]Substantiv

arystokrata noun
osoba należąca do arystokracji

der Aristokrat [des Aristokraten; die Aristokraten]Substantiv

arystokratka noun
kobieta należąca do arystokracji

die Aristokratin [der Aristokratin; die Aristokratinnen]Substantiv

arystokratycznie adverb
w sposób arystokratyczny

aristokratisch [aristokratischer; am aristokratischsten]Adverb

arystokratyczny (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany z arystokracją jako formą sprawowania rządów
adjective

aristokratisch [aristokratischer; am aristokratischsten]Adjektiv

arystokratyczny adjective
charakterystyczny dla arystokratów, posiadający cechy przypisywane arystokratom lub arystokracji

aristokratisch [aristokratischer; am aristokratischsten]Adjektiv

arystokratyczny adjective
związany z arystokracją

aristokratisch | adligAdjektiv

autokracja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) rządy jednostki lub wąskiej grupy, sprawowane poza kontrolą społeczną;
noun

die Autokratie [der Autokratie; die Autokratien]Substantiv

autokrata noun

der Autokrat [des Autokraten; die Autokraten]Substantiv

autokratyczny (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany z autokratyzmem jako systemem rządów
adjective

autokratisch [autokratischer; am autokratischsten]Adjektiv

autokratyzm (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) system władzy sprawowanej poza kontrolą społeczną przez jednego człowieka lub wąską grupę;
noun

AutokratismusSubstantiv

biurokracja (potocznie, potoczny) przesadna formalistyka w działalności urzędów, bezduszne przestrzeganie przepisów w załatwianiu spraw urzędowych i interesantów
noun

die Bürokratie [der Bürokratie; die Bürokratien]Substantiv

biurokrata noun
urzędnik ściśle przestrzegający i wymagający przestrzegania kwestii formalnych

der Bürokrat [des Bürokraten; die Bürokraten]Substantiv

biurokratyczny adjective
związany z biurokracją, dotyczący biurokracji

bürokratisch [bürokratischer; am bürokratischsten]Adjektiv

biurokratyzm noun

der Amtsschimmel [des Amtsschimmels]Substantiv

chrześcijański demokrata noun

der Christdemokrat [des Christdemokraten; die Christdemokraten]Substantiv

demokracja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, przy respektowaniu praw mniejszości;
noun

die Demokratie [der Demokratie; die Demokratien]Substantiv

demokrata noun
zwolennik demokracji

der Demokrat [des Demokraten; die Demokraten]Substantiv

demokratka noun
zwolenniczka demokracji

die Demokratin [der Demokratin; die Demokratinnen]Substantiv

Demokratyczna Republika Konga (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) państwo w środkowej części Afryki ze stolicą w Kinszasie;
noun

Demokratische Republik KongoSubstantiv

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

Demokratische Republik Timor-Leste

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) pełna, oficjalna nazwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej – państwa w Afryce
noun

Demokratische Republik São Tomé und PríncipeSubstantiv

demokratycznie adverb
zgodnie z założeniami demokracji, w sposób demokratyczny

demokratisch [demokratischer; am demokratischsten]Adverb

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oficjalna nazwa Sri Lanki jako państwa
noun

Demokratische Sozialistische Republik Sri LankaSubstantiv

demokratyczny (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany z demokracją
adjective

demokratisch [demokratischer; am demokratischsten]Adjektiv

demokratyzacja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) proces przeobrażania systemu politycznego celem rozszerzenia uczestnictwa politycznego obywateli państwa, wprowadzanie zasad rządzenia opartych na współdecydowaniu wszystkich obywateli;
noun

die Demokratisierung [der Demokratisierung; die Demokratisierungen]Substantiv

demokratyzm (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) wyznawanie demokratycznych zasad
noun

der Demokratismus [des Demokratismus; —]Substantiv

demokratyzować verb
dokonywać procesu demokratyzacji

demokratisieren [demokratisierte; hat demokratisiert]Verb

eurokrata (pejoratywnie, pejoratywny) (żartobliwie) wysoko postawiony urzędnik Unii Europejskiej, cechujący się nadmiernym biurokratyzmem
noun

EurokratSubstantiv

eurokratka

Eurokrat

fallokracja noun
termin powstały w środowisku feministycznym oznaczający społeczność zdominowaną przez mężczyzn z kultem fallicznym, władza mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego

PhallokratieSubstantiv

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oficjalna nazwa Etiopii
noun

Demokratische Bundesrepublik ÄthiopienSubstantiv

Federalna Demokratyczna Republika Nepalu (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oficjalna nazwa Nepalu jako państwa
noun

Demokratische Bundesrepublik NepalSubstantiv

12