Polnisch-Deutsch Wörterbuch »

ja pierdolę bedeutet auf Deutsch

Automatische Übersetzung:

Fick mich
Suchergebnisse in die andere Richtung.
Ich suche lieber in der ursprünglichen Richtung (Polnisch-Deutsch Wörterbuch): Polnisch-Deutsch Wörterbuch
DeutschPolnisch
das ja [des Ja(s); die Ja(s)] Substantiv

nibynoun
przyimek wyrażający relację podobieństwa

nibynoun
spójnik wyrażający relację podobieństwa

Ja-Sager Substantiv

przytakiwacznoun
człowiek nie mający własnego zdania, przytakujący innym, zwłaszcza tym, od których jest zależny

(ach) ja?

czyżby…wprowadzająca pytanie, sugerująca niepewność lub przypuszczenie

na ja

no cóż

ja | doch

takwyraz służący do udzielania odpowiedzi twierdzącej na pytanie zaczęte od słowa czy; potwierdzenie czegoś

doch | ja

owszemodpowiedź twierdząca, potwierdzająca słowa rozmówcy (także na pytanie z partykułą nie)

sich das Ja-Wort geben Verb

powiedzieć sobie „tak”verb
zawrzeć związek małżeński

bitten schön | da haben Sie es | da sein Sie ja

proszępotwierdzenie wykonania prośby

das ist ja ein Ding das ist ja 'n Ding | mein lieber Mann Interjection

ale jajainterjection
wyrażająca zaskoczenie