Norwegisch-Ungarisch Wörterbuch »

hopper av/ned bedeutet auf Ungarisch

NorwegischUngarisch
hopper fram

előugrik

hopper dit

odaugrik

hopper over

keresztülugrik, átugrik

hopper ut

kiugrik

hopper ned [7]

leugrik

hopper unna

félreugrik

hopper lengde

távolugrik

hopper

ráugrik

hopper vekk

elugrik

hopper høyt

magasat ugrik

hopper av

disszidál

hopper opp

felpattan, felszökik, felugrik

hopper gjennom

átugrik

hopper * [-en, -e, -ne] n

ugró

hopper tilbake

visszaugrik

hopper av

leugrik

hopper ** [hoppet, hoppet] v

ugrik, ugrál

hopper til side

félreugrik

hopper rundt omkring

viháncol

løper og hopper

hancúroz, hancúrozik

hopper ut av vannet

kiugrik a vízből

hopper opp og ned

felugrál, viháncol

en som skriver av/ned

leíró **

hopper fra stein til stein

szikráról szikrára ugrik