Norsk-Ungersk ordbok »

gud betyder på ungerska

NorskaUngerska
gud [-en, -er, -ene] sb

isten

Gud bevare!

Isten ments!

Gud fri og bevare!

Isten őrizz!

gud hjelpe meg

isten ments

Gud hjelpe oss!

Isten irgalmazzon nekünk!

Gud signe deg!

áldjon meg az Isten!

Gud skapte himmelen og jorden

az Isten teremtette az eget és a földet

gud skje lov

Hála Isten!

Gud tar og Gud gir

Isten elvesz és Isten ad

Gud velsigne deg!

az Isten áldja meg!, Áldás békesség!, áldjon meg az Isten!

Gud vet

a Jóisten tudja, a jó ég tudja

Gud vet hvordan

Isten tudja hogyan

gudbarn [-et, -, -ene/-a] sb

keresztgyermek

gudbenådet [-, -e/-ede] adj

isteni tehetséggel megáldott

gudbenådet musiker

isteni tehetséggel megáldott zenész

guddatter [-en/-a, -døtre/-døtrer, -døtrene] sb

keresztleány

guddom [-men, -mer, -mene] sb

istenség

guddommelig [-, -e] adj

isteni

guddommelig nåde

isteni kegyelem

guddommeliggjør [guddommeliggjorde, guddommeliggjort] v

istenít

guddommelighet [-en/-a, -er, -ene] sb

istenség

guddomskraft [-en/-a, -krefter, -kreftene] sb

isteni erő

guddomsmakt [-en/-a, -er, -ene] sb

isteni hatalom

gudebilde [-t, -r, -ne/-da] sb

istenkép

gudelig [-, -e] adj

istenes, isteni

gudelighet [-en/-a, -er, -ene] sb

vallásosság

gudelære [-n/-ra, -r, -ne] sb

mitológia

gudfar [-en, -fedre, -fedrene] sb

keresztapa

gudforeldre [-, -ne] sb pl

keresztszülők

gudfryktig [-, -e] adj

istenes, istenfélő, jámbor

gudfryktighet [-en/-a, -er, -ene] sb

vallásosság

gudgitt [-, -e] adj

istenadta

gudinne [-n/-na, -r, -ne] sb

istennő

gudløs [-t, -e] adj

hitetlen, isten nélküli, istentelen

gudløshet [-en/-a, -er, -ene] sb

istentelenség

gudmor [-en/-a, -mødre/-mødrer, mødrene] sb

keresztanya, keresztmama

Guds allmakt

Isten mindenhatósága

Guds allmektighet

Isten mindenhatósága

Guds bud

Isten parancsolata

Guds enbårne sønn

Isten egyszülött fia

12