maďarský-český slovnik » egy meaning in český

maďarskýčeský
egy

'not used'

jedenm

jedna

egy főre vonatkozó adat

údaje na jednoho obyvatele

egy hétig

týden

egy hónapig

měsíc

egyedfejlődés

ontogeneze

egyedi szennyvízkezelés

decentralizované čištění odpadních vod

egyén

člověkm

osobaf

Egyenáram

Stejnosměrný proud

egyenértékű adag

dávka ekvivalentní

Egyenes

Přímka

egyenesszárnyú rovar

hmyz rovnokřídlý

egyéni gazdasági vállalkozás célja

cíl individuálních ekonomických aktivit

Egyenirányító

Usměrňovač

Egyenlet

Rovnice

egyenlet

rovnicef

Egyenlítő

Rovník

egyenlítő

rovník

egyenlítői éghajlat

podnebí rovníkové

Egyenlítői-Guinea

Rovníková Guinea

Egyenlőtlenség

Nerovnost (matematika)

Egyértelműsítő lapok

Rozcestníky

Egyesült Államok

Spojené státy americkém

Spojené státym

Egyesült Arab Emírségek

Spojené arabské emirátym

Egyesült Királyság

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené královstvín

Velká Británief

Egyesült Nemzetek (Szervezete)

Organizace spojených národů

Egyesült Nemzetek Szervezete

Organizace spojených národů

Egyetem

Univerzita

egyetem

univerzitaf

egyetem '(university)', főiskola '(college)'

školaf

Egyetemes gázállandó

Molární plynová konstanta

egyezmény

úmluva

Egyezményes koordinált világidő

Coordinated Universal Time

Egyház

Kostel

egyház

církevf

12

You can find it in:

maďarskýčeský

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies