Maďarčina-Angličtina slovník »

virágzó meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
virágzó

thriving◼◼◼ adjective
[UK: ˈθraɪv.ɪŋ] [US: ˈθraɪv.ɪŋ]

prosperous◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɒ.spə.rəs] [US: ˈprɑː.spə.rəs]

blooming◼◼◼ adjective
[UK: ˈbluːm.ɪŋ] [US: ˈbluːm.ɪŋ]

flowering◼◼◻ adjective
[UK: ˈflaʊər.ɪŋ] [US: ˈflaʊər.ɪŋ]

booming◼◼◻ noun adjective
[UK: ˈbuːm.ɪŋ] [US: ˈbuːm.ɪŋ]

flourishing◼◼◻ adjective
[UK: ˈflʌ.rɪʃ.ɪŋ] [US: ˈflɜː.rɪʃ.ɪŋ]

burgeoning◼◻◻ noun adjective
[UK: ˈbɜː.dʒən.ɪŋ] [US: ˈbɝː.dʒən.ɪŋ]

flowery◼◻◻ adjective
[UK: ˈflaʊə.ri] [US: ˈflaʊə.ri]

prime◼◻◻ adjective
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

in flower adjective
[UK: ɪn ˈflaʊə(r)] [US: ɪn ˈflaʊər]

abloom adjective
[UK: ə.ˈbluːm] [US: ə.ˈbluːm]

bloomy adjective
[UK: ˈbluː.mɪ] [US: ˈbluː.miː]

blossmed adjective
[UK: blˈɒzəmd] [US: blˈɔsəmd]

bonanza [bonanzas] noun
[UK: bə.ˈnæn.zə] [US: bə.ˈnæn.zə]

floriferous adjective
[UK: flɒrˈɪfərəs] [US: flɔːrˈɪfɚrəs]

florulent adjective
[UK: flˈɔːruːlənt] [US: flˈoːruːlənt]

full-blown adjective
[UK: fʊl bləʊn] [US: ˈfʊl ˈbloʊn]

late-flowering adjective
[UK: leɪt ˈflaʊər.ɪŋ] [US: ˈleɪt ˈflaʊər.ɪŋ]

virágzó (aktívan működő) (átv) főnév

floruit (flor) [floruits] noun
[UK: ˈflɔː.rʊɪt] [US: flɔː.ruːɪt]

virágzó (efflorescens) melléknév

efflorescent adjective
[UK: ˌe.flə.ˈresnt] [US: ˌe.flə.ˈresnt]

virágzó (átv) melléknév

fl (flurished) adjective
[UK: flˈʊərɪʃt] [US: flˈʊrrɪʃt]

virágzó cserje főnév

flowering shrub noun
[UK: ˈflaʊər.ɪŋ ʃrʌb] [US: ˈflaʊər.ɪŋ ˈʃrəb]

virágzó egészség

roaring health[UK: ˈrɔːr.ɪŋ helθ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈhelθ]

virágzó fa

tree in bloom[UK: triː ɪn bluːm] [US: ˈtriː ɪn ˈbluːm]

tree in blossom[UK: triː ɪn ˈblɒ.səm] [US: ˈtriː ɪn ˈblɑː.səm]

virágzó gally

spray of blossom[UK: spreɪ əv ˈblɒ.səm] [US: ˈspreɪ əv ˈblɑː.səm]

virágzó kőris (Fraxinus ornus)

manna-ash[UK: ˈmæ.nə æʃ] [US: ˈmæ.nə ˈæʃ]

virágzó növény dísz (építészeti) főnév

acanthus [acanthuses] noun
[UK: əˈk.æn.θəs] [US: əˈk.æn.θəs]

virágzó ág

spray of flowers[UK: spreɪ əv ˈflaʊəz] [US: ˈspreɪ əv ˈflaʊərz]

virágzó ágacska

spray[UK: spreɪ] [US: ˈspreɪ]

elvirágzó szépség

beauty on the wane[UK: ˈbjuː.ti ɒn ðə weɪn] [US: ˈbjuː.ti ɑːn ðə ˈweɪn]

idő előtt virágzó növény

plant that flowers before its time[UK: plɑːnt ðæt ˈflaʊəz bɪ.ˈfɔː(r) ɪts ˈtaɪm] [US: ˈplænt ˈðæt ˈflaʊərz bɪ.ˈfɔːr ˈɪts ˈtaɪm]

későn virágzó melléknév
növ

serotinous adjective
[UK: sɪ.ˈrɒ.tɪ.nəs] [US: sɪ.ˈrɑːt.nəs]

kétszer virágzó rózsa

remontant[UK: rɪ.ˈmɒn.tənt] [US: rɪ.ˈmɑːn.tənt]

nem virágzó

unblossoming[UK: ˌʌnˈblɒsəmɪŋ ] [US: ʌnˈblɑsəmɪŋ ]

unflowering adjective
[UK: ˌʌnˈflaʊərɪŋ ] [US: ʌnˈflaʊərɪŋ ]

teljesen virágzó fa

tree in full blossom[UK: triː ɪn fʊl ˈblɒ.səm] [US: ˈtriː ɪn ˈfʊl ˈblɑː.səm]

télen virágzó

winter-flowering[UK: ˈwɪn.tə(r) ˈflaʊər.ɪŋ] [US: ˈwɪn.tər ˈflaʊər.ɪŋ]

télen virágzó melléknév
növ

nival adjective
[UK: ˈnaɪ.vəl] [US: ˈnaɪ.vəl]

többször virágzó melléknév
növ

remontant adjective
[UK: rɪ.ˈmɒn.tənt] [US: rɪ.ˈmɑːn.tənt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina