Maďarčina-Angličtina slovník »

valóságos meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
valóságos melléknév

real [realer, realest]◼◼◼ adjective
[UK: rɪəl] [US: riː.l̩]

veritable◼◼◻ adjective
[UK: ˈve.rɪ.təb.l̩] [US: ˈve.rə.təb.l̩]

very◼◼◻ adjective
[UK: ˈver.i] [US: ˈver.i]

actual◼◼◻ adjective
[UK: ˈæk.tʃuəl] [US: ˈæk.tʃə.wəl]

true [truer, truest]◼◻◻ adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

live◼◻◻ adjective
[UK: laɪv] [US: ˈlaɪv]

unmitigated◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmɪ.tɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ʌn.ˈmɪ.tə.ˌɡe.təd]

factual◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæk.tʃʊəl] [US: ˈfæk.tʃuːəl]

simple [simpler, simplest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪm.pl̩] [US: ˈsɪm.pl̩]

practical adjective
[UK: ˈpræk.tɪk.l̩] [US: ˈpræk.tək.l̩]

effective adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv]

bodily adjective
[UK: ˈbɒ.də.li] [US: ˈbɑː.də.li]

verier adjective
[UK: ˈvɛrɪə ] [US: ˈvɛrɪər ]

valóságos (India) melléknév

pukka adjective
[UK: ˈpʌk.ə] [US: ˈpʌk.ə]

valóságos angyal ez a nő

she is an angel of a woman[UK: ʃiː ɪz ən ˈeɪn.dʒəl əv ə ˈwʊ.mən] [US: ˈʃiː ˈɪz ˈæn ˈeɪn.dʒəl əv ə ˈwʊ.mən]

valóságos disznóól főnév

pigsty [pigsties] noun
[UK: ˈpɪɡ.staɪ] [US: ˈpɪg.ˌstaɪ]

valóságos energiaforrás

power-house[UK: ˈpaʊə(r) ˈhaʊs] [US: ˈpaʊər ˈhaʊs]

valóságos gyötrelem

positive torment[UK: ˈpɒ.zə.tɪv tɔː.ˈment] [US: ˈpɑː.zə.tɪv ˈtɔːr.ˌment]

valóságos idő

true time[UK: truː ˈtaɪm] [US: ˈtruː ˈtaɪm]

valóságos istenverése

perfect nuisance[UK: pə.ˈfekt ˈnjuːsns] [US: pər.ˈfekt ˈnuː.səns]

valóságos istálló főnév

pigsty [pigsties] noun
[UK: ˈpɪɡ.staɪ] [US: ˈpɪg.ˌstaɪ]

valóságos kínszenvedés

positive torment[UK: ˈpɒ.zə.tɪv tɔː.ˈment] [US: ˈpɑː.zə.tɪv ˈtɔːr.ˌment]

valóságos létet tulajdonít (vmnek) ige

hypostatize [hypostatized, hypostatized, hypostatizing, hypostatizes] verb
[UK: hˌaɪpəʊstˈataɪz] [US: hˌaɪpoʊstˈæɾaɪz]

valóságos mestere (vmnek)

be a whale at something[UK: bi ə weɪl ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə ˈweɪl ət ˈsʌm.θɪŋ]

valóságos méhkas főnév

hoard [hoards] noun
[UK: hɔːd] [US: ˈhɔːrd]

valóságos tényállás szerint

in very deed[UK: ɪn ˈver.i diːd] [US: ɪn ˈver.i ˈdiːd]

valóságos útirány

true heading[UK: truː ˈhed.ɪŋ] [US: ˈtruː ˈhed.ɪŋ]

valóságosabb melléknév

verier adjective
[UK: ˈvɛrɪə ] [US: ˈvɛrɪər ]

valóságosan határozószó

positively adverb
[UK: ˈpɒ.zə.tɪ.vli] [US: ˈpɑː.zə.tɪ.vli]

valóságosnak tüntet fel ige

pragmatize verb
[UK: prˈaɡmətˌaɪz] [US: prˈæɡmətˌaɪz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina