Maďarčina-Angličtina slovník »

szülés meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szülés főnév

childbirth [childbirths]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃaɪld.bɜːθ] [US: ˈtʃaɪld.ˌbərθ]

labor [labors]◼◼◼ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

birthing◼◼◻ noun

szülés főnév
GB

labour (giving birth) [labours]◼◼◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

szülés főnév

confinement [confinements]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈfaɪn.mənt] [US: kən.ˈfaɪn.mənt]

lying-in [lyings-in] noun
[UK: ˈlaɪ.ɪŋ ɪn] [US: ˈlaɪ.ɪŋ ɪn]

accouchement [accouchements] noun
[UK: əˈk.uː.ʃmɒŋ] [US: əˈk.uː.ʃmɒŋ]

intrapartum noun

nativity noun
[UK: nə.ˈtɪ.vɪ.ti] [US: nə.ˈtɪ.və.ti]

szülés (labor) főnév

travail (process of delivery) [travails]◼◼◼ noun
[UK: ˈtræ.veɪl] [US: trə.ˈveɪl]

szülés (partio, partitudo, parturitio, partus) főnév

birth [births]◼◼◼ noun
[UK: bɜːθ] [US: ˈbɝːθ]

delivery [deliveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

childbearing◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃaɪld.beər.ɪŋ] [US: ˈtʃaɪld.ˌber.ɪŋ]

szülés (parturitio) főnév

parturition [parturitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌpɑː.tjʊ.ˈrɪʃ.n̩] [US: ˌpɑːr.tjʊ.ˈrɪʃ.n̩]

parturiency noun
[UK: pˈɑːtʃərˌiənsi] [US: pˈɑːrtʃɚrˌiənsi]

szülés (rég) főnév

deliverance◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.rəns] [US: də.ˈlɪ.və.rəns]

szülés eltitkolása

celation[UK: selˈeɪʃən] [US: selˈeɪʃən]

szülés előtt van

she is coming[UK: ʃiː ɪz ˈkʌm.ɪŋ] [US: ˈʃiː ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ]

szülés előtti (antenatalis) melléknév

antenatal◼◼◼ adjective
[UK: ˌæn.ti.ˈneɪt.l̩] [US: ˌæn.ti.ˈneɪt.l̩]

szülés előtti (praenatalis) melléknév

prenatal◼◼◼ adjective
[UK: ˌpriː.ˈneɪt.l̩] [US: pri.ˈneɪt.l̩]

szülés utáni melléknév

postpartum◼◼◼ adjective

szülés utáni (post partum) melléknév

post-partum adjective
[UK: pəʊst ˈpɑː.təm] [US: poʊst ˈpɑːr.təm]

szülés utáni templomi köszönetmondás főnév

churching noun
[UK: ˈʧɜːʧɪŋ ] [US: ˈʧɜrʧɪŋ ]

szülésben meghal

die in childbirth[UK: daɪ ɪn ˈtʃaɪld.bɜːθ] [US: ˈdaɪ ɪn ˈtʃaɪld.ˌbərθ]

szülési (parturitivus) melléknév

parturitive adjective
[UK: pˈɑːtʃərɪtˌɪv] [US: pˈɑːrtʃɚrɪtˌɪv]

szülési fájdalmak

labor pains◼◼◼

szülési fájdalmak GB

labour◼◼◻[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

szülési fájdalmak

labor pain [labor pains]◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r) peɪn] [US: ˈleɪb.r̩ ˈpeɪn]

birth-throes[UK: bɜːθ θrəʊz] [US: ˈbɝːθ θroʊz]

szülési fájdalmak GB

labour-pains[UK: ˈleɪb.ə(r) peɪnz] [US: ˈleɪb.r̩ ˈpeɪnz]

szülési fájdalmak (labor parturentium)

pains◼◼◼[UK: peɪnz] [US: ˈpeɪnz]

szülési fájdalom (labor parturentium)

throes of childbirth[UK: θrəʊz əv ˈtʃaɪld.bɜːθ] [US: θroʊz əv ˈtʃaɪld.ˌbərθ]

szülési fájás GB

labour[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

szülési szabadság főnév

maternity leave◼◼◼ noun
[UK: mə.ˈtɜː.nɪ.ti liːv] [US: mə.ˈtɝː.nə.ti ˈliːv]

szülési szabadságon van

she's on maternity leave◼◼◼[UK: ʃiːz ɒn mə.ˈtɜː.nɪ.ti liːv] [US: ʃiz ɑːn mə.ˈtɝː.nə.ti ˈliːv]

szülési utófájások (contractio uteri postpartem)

after-pains[UK: ˈɑːf.tə(r) peɪnz] [US: ˈæf.tər ˈpeɪnz]

szülésnél főnév

signum [signa] noun
[UK: sˈɪɡnəm] [US: sˈɪɡnəm]

szülésnél segédkezik ige

obstetricate verb
[UK: ɒbstˈetrɪkˌeɪt] [US: əbstˈetrᵻkˌeɪt]

szülést elindító (parturifaciens) főnév

parturifacient [parturifacients] noun
[UK: pɑː.ˌtjʊə.rɪ.ˈfeɪ.ʃənt] [US: pɑːr.ˌtʊ.rə.ˈfeɪ.ʃənt]

szülész főnév

midwife [midwives]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈmɪ.dwaɪf ˈmɪ.dwaɪvz] [US: ˈmɪ.ˌdwaɪf ˈmɪ.ˌdwaɪvz]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina