Maďarčina-Angličtina slovník »

példány znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
példány [~t, ~a, ~ok] főnév

copy [copies]◼◼◼noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]
Can you make a copy for me? = Csinálnál nekem ebből egy példányt?

specimen [specimens]◼◼◼noun
[UK: ˈspe.sɪ.mɪn] [US: ˈspe.sə.mən]

instance [instances]◼◼◻noun
[UK: ˈɪn.stəns] [US: ˈɪn.stəns]

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
I'd like to buy the latest issue of that magazine. = Szeretnék venni abból a magazin legújabb számából.

representative [representatives]◼◼◻noun
[UK: ˌre.prɪ.ˈzen.tə.tɪv] [US: ˌre.prə.ˈzen.tə.tɪv]

items◼◼◻noun
[UK: ˈaɪ.təmz] [US: ˈaɪ.təmz]

exemplar [exemplars]◼◻◻noun
[UK: ɪɡ.ˈzem.plɑː(r)] [US: ɪg.ˈzemplar]

példányok főnév

instances◼◼◼noun
[UK: ˈɪn.stən.sɪz] [US: ˈɪn.stən.səz]

példányonként főnév

by the number◼◼◼noun
[UK: baɪ ðə ˈnʌm.bə(r)] [US: baɪ ðə ˈnʌm.br̩]

példányosítás főnév

instantiation [instantiations]◼◼◼noun

példányszám főnév

copy [copies]◼◼◼noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]
Presidential sex scandals always make good copy. = Az elnöki szexbotrányok mindig jó hatással vannak a példányszámra.

circulation [circulations]◼◼◼noun
[UK: ˌsɜː.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈsɝː.kjə.ˌleʃ.n̩]

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The latest issue of the magazine features an exclusive interview with a famous author. = A magazin legújabb száma kizárólagos interjút kínál egy híres szerzővel.

print run◼◼◻noun

impression [impressions]◼◻◻noun
[UK: ɪm.ˈpreʃ.n̩] [US: ˌɪm.ˈpreʃ.n̩]

numeronoun
[UK: njuːmˈeərəʊ] [US: nuːmˈeroʊ]

belőtt példány (üres lapokat tartalmazó) (könyv lapjai közt) (átv)

interleaved copy[UK: ˌɪn.tə.ˈliːvd ˈkɒ.pi] [US: ˌɪn.tə.ˈliːvd ˈkɑː.pi]

bemutató példány főnév

demo [demos]◼◼◼noun
[UK: ˈde.məʊ] [US: ˈdemo.ʊ]

címpéldány főnév

specimen (of signature) [specimens]◼◼◼noun
[UK: ˈspe.sɪ.mɪn] [US: ˈspe.sə.mən]

dedikált példány

an autographed copy◼◼◼[UK: ən ˈɔː.tə.ɡrɑːft ˈkɒ.pi] [US: ˈæn ˈɒ.tə.ˌɡræft ˈkɑː.pi]

egyetlen példány főnév

unique◼◼◼noun
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

eladatlan példányok

unsold copies◼◼◼[UK: ʌn.ˈsəʊld ˈkɒ.pɪz] [US: ʌnˈsoʊld ˈkɑː.piz]

remainder[UK: rɪ.ˈmeɪn.də(r)] [US: rə.ˈmeɪn.dər]

remainder line[UK: rɪ.ˈmeɪn.də(r) laɪn] [US: rə.ˈmeɪn.dər ˈlaɪn]

remainders[UK: rɪ.ˈmeɪn.dəz] [US: rɪ.ˈmeɪn.dəz]

ellenpéldány főnév

counterpart [counterparts]◼◼◼noun
[UK: ˈkaʊn.tə.pɑːt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌpɑːrt]

ellenőrző példány

review copy[UK: rɪ.ˈvjuː ˈkɒ.pi] [US: ˌri.ˈvjuː ˈkɑː.pi]

reviewer's copy[UK: ri.ˈvjuːərz ˈkɒ.pi] [US: ri.ˈvjuːərz ˈkɑː.pi]

eredeti példány főnév

original [originals]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

master printnoun
[UK: ˈmɑːst.ə(r) prɪnt] [US: ˈmæst.r̩ ˈprɪnt]

eredeti (példány) [~t, ~je, ~k] főnév

progenitor [progenitors]◼◼◼noun
[UK: prəʊ.ˈdʒe.nɪ.tə(r)] [US: proʊ.ˈdʒe.nɪ.tə(r)]

hajófuvarlevél-másodpéldány főnév

shipping-ordernoun
[UK: ˈʃɪp.ɪŋ ˈɔː.də(r)] [US: ˈʃɪp.ɪŋ ˈɔːr.dər]

harmadpéldány főnév

triplicate [triplicates]◼◼◼noun
[UK: ˈtrɪ.plɪk.eɪt] [US: ˈtrɪ.plɪkət]

third copynoun
[UK: ˈθɜːd ˈkɒ.pi] [US: ˈθɝːd ˈkɑː.pi]

triplet [triplets]noun
[UK: ˈtrɪ.plət] [US: ˈtrɪ.plət]

három példány főnév

triplicate [triplicates]◼◼◼noun
[UK: ˈtrɪ.plɪk.eɪt] [US: ˈtrɪ.plɪkət]

három példányban határozószó

in triplicate◼◼◼adverb
[UK: ɪn ˈtrɪ.plɪk.eɪt] [US: ɪn ˈtrɪ.plɪkət]

három példányban készült melléknév

triplicateadjective
[UK: ˈtrɪ.plɪk.eɪt] [US: ˈtrɪ.plɪkət]

irattári példány

office-copy[UK: ˈɒf.ɪs ˈkɒ.pi] [US: ˈɑːf.əs ˈkɑː.pi]

kinyomandó példányszám

printing-number[UK: ˈprɪnt.ɪŋ ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈprɪnt.ɪŋ ˈnʌm.br̩]

12

História vyhľadávania