Maďarčina-Angličtina slovník » nyújtott meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nyújtott

rendered◼◼◼ adjective
[UK: ˈren.dəd] [US: ˈren.dərd]

drawn◼◼◻ adjective
[UK: drɔːn] [US: ˈdrɒn]

lent◼◼◻ adjective
[UK: lent] [US: ˈlent]

drawling noun
[UK: ˈdrɔːl.ɪŋ] [US: ˈdrɔːrl.ɪŋ]

prolate adjective
[UK: ˈprəʊ.leɪt] [US: ˈproʊ.leɪt]

spun out adjective

nyújtott szalag

sliver[UK: ˈslɪ.və(r)] [US: sˈlɪ.vər]

nyújtott ülés

L seat[UK: el siːt] [US: ˈel ˈsiːt]

long seat[UK: ˈlɒŋ siːt] [US: ˈlɔːŋ ˈsiːt]

a tűzijáték gyönyörű látványt nyújtott

the fireworks offered a fine spectacle[UK: ðə ˈfaɪə.wɜːks ˈɒ.fəd ə faɪn ˈspek.tək.l̩] [US: ðə ˈfaɪˌr.wərks ˈɒ.fərd ə ˈfaɪn ˈspek.tək.l̩]

bankok egy csoportja által közösen nyújtott hitel, mivel a hitel összege túl nagy lenne egy bank számára főnév

participation loan noun
[UK: pɑ:ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩ ləʊn] [US: parˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩ ˈloʊn]

benyújtott melléknév

submitted◼◼◼ adjective
[UK: səb.ˈmɪ.tɪd] [US: səb.ˈmɪ.təd]

lodged◼◼◻ adjective
[UK: lɒdʒd] [US: ˈlɑːdʒd]

elnyújtott melléknév

drawling◼◼◼ adjective
[UK: ˈdrɔːl.ɪŋ] [US: ˈdrɔːrl.ɪŋ]

drawn-out◼◼◼ adjective
[UK: drɔːn ˈaʊt] [US: ˈdrɒn ˈaʊt]

long-drawn◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɒŋ drɔːn] [US: ˈlɔːŋ ˈdrɒn]

long-drawn-out◼◼◻ adjective
[UK: ˈlɒŋ drɔːn ˈaʊt] [US: ˈlɔːŋ ˈdrɒn ˈaʊt]

protracted◼◼◻ adjective
[UK: prə.ˈtræk.tɪd] [US: proˈtræk.təd]

prolate◼◻◻ adjective
[UK: ˈprəʊ.leɪt] [US: ˈproʊ.leɪt]

porrect adjective
[UK: pˈɒrekt] [US: pˈɔːrekt]

elnyújtottan határozószó

protractedly adverb
[UK: prə.ˈtræk.tɪd.lɪ] [US: prə.ˈtræk.tɪd.lɪ]

előnyújtott melléknév
műsz

pre-stretched adjective
[UK: pre stretʃt] [US: ˈpriː ˈstretʃt]

hosszan elnyújtott kiáltás skót

rane[UK: rˈeɪn] [US: rˈeɪn]

hosszúra nyújtott

lingering noun
[UK: ˈlɪŋ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈlɪŋ.ɡər.ɪŋ]

long-drawn[UK: ˈlɒŋ drɔːn] [US: ˈlɔːŋ ˈdrɒn]

long-drawn-out adjective
[UK: ˈlɒŋ drɔːn ˈaʊt] [US: ˈlɔːŋ ˈdrɒn ˈaʊt]

kinyújtott melléknév

outstretched◼◼◼ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈstretʃt] [US: aʊt.ˈstretʃt]

extended◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈsten.dɪd] [US: ɪk.ˈsten.dəd]

exserted adjective
[UK: ekssˈɜːtɪd] [US: ekssˈɜːɾᵻd]

porrect adjective
[UK: pˈɒrekt] [US: pˈɔːrekt]

prolate adjective
[UK: ˈprəʊ.leɪt] [US: ˈproʊ.leɪt]

wire-drawn adjective
[UK: ˈwaɪə(r) drɔːn] [US: ˈwaɪər ˈdrɒn]

könyv nem véglegesített, bírálatra benyújtott olvasói másolata

arc[UK: ɑːk] [US: ˈɑːrk]

magánszemély által benyújtott törvényjavaslat

private bill[UK: ˈpraɪ.vɪt bɪl] [US: ˈpraɪ.vət ˈbɪl]

megnyújtott melléknév

elongated◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.lɒŋ.ɡeɪ.tɪd] [US: ə.ˈlɒŋ.ɡe.təd]

nem kinyújtott melléknév

unextended adjective
[UK: ˌʌnɪksˈtɛndɪd ] [US: ʌnɪkˈstɛndəd ]

társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok

joint tendersbusiness

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies