Maďarčina-Angličtina slovník » megnyugtat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
megnyugtatás főnév

settling noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

tranquillization noun
[UK: trˌankwɪlaɪzˈeɪʃən] [US: trˌænkwɪlᵻzˈeɪʃən]

megnyugtatásra szolgáló eszköz főnév

salvo noun
[UK: ˈsæl.vəʊ] [US: ˈsælvo.ʊ]

megnyugtatja az aggódót

ease somebody's anxiety[UK: iːz ˈsəm.ˌbɑː.di æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: ˈiːz ˈsəm.ˌbɑː.di æŋ.ˈzaɪə.ti]

megnyugtatja az idegeit

calm one's nerves[UK: kɑːm wʌnz nɜːvz] [US: ˈkɑːm wʌnz ˈnɝːvz]

megnyugtató

comforting◼◼◼ adjective
[UK: ˈkʌm.fət.ɪŋ] [US: ˈkʌm.fərt.ɪŋ]

reassuring◼◼◼ adjective
[UK: ˌriːə.ˈʃʊər.ɪŋ] [US: ˌriə.ˈʃʊr.ɪŋ]

soothing◼◼◼ adjective
[UK: ˈsuː.ðɪŋ] [US: ˈsuː.ðɪŋ]

calming◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɑːm.ɪŋ] [US: ˈkɑːm.ɪŋ]

restful◼◻◻ adjective
[UK: ˈrest.fəl] [US: ˈrest.fəl]

allayer noun
[UK: əˈleɪə ] [US: əˈleɪər ]

reposeful adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊz.fəl] [US: rɪˈpo.ʊz.fəl]

tranquillizing adjective
[UK: ˈtræn.kwɪ.laɪz.ɪŋ] [US: ˈtræn.kwɪ.laɪz.ɪŋ]

megnyugtató (személy) melléknév

comforter (reliever, allayer) adjective
[UK: ˈkʌm.fə.tə(r)] [US: ˈkʌm.fər.tər]

megnyugtató az a tudat, hogy …

it is a satisfaction to know that[UK: ɪt ɪz ə ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ tuː nəʊ ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ˈtuː ˈnoʊ ˈðæt]

megnyugtató dolog főnév

satisfaction noun
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

megnyugtatóan határozószó

reassuringly◼◼◼ adverb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə.rɪŋ.li] [US: riə.ˈʃʊ.rɪŋ.li]

comfortingly◼◼◻ adverb
[UK: ˈkʌm.fə.tɪŋ.li] [US: ˈkʌm.fə.tɪŋ.li]

tranquillizingly adverb
[UK: trˈankwɪlˌaɪzɪŋli] [US: trˈænkwɪlˌaɪzɪŋli]

megnyugtatóan bebizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

megnyugtatóan bizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

megnyugtatott melléknév

reposed adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊzd] [US: rɪˈpoʊzd]

megnyugtatta

reassured◼◼◼[UK: ˌriːə.ˈʃʊəd] [US: ˌriə.ˈʃʊrd]

ebben a tekintetben megnyugtatott

she reassured me on this head[UK: ʃiː ˌriːə.ˈʃʊəd miː ɒn ðɪs hed] [US: ˈʃiː ˌriə.ˈʃʊrd ˈmiː ɑːn ðɪs ˈhed]

erre vonatkozóan megnyugtatott

she reassured me on this head[UK: ʃiː ˌriːə.ˈʃʊəd miː ɒn ðɪs hed] [US: ˈʃiː ˌriə.ˈʃʊrd ˈmiː ɑːn ðɪs ˈhed]

ez fölöttébb megnyugtató

that is a great satisfaction[UK: ðæt ɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈðæt ˈɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

ez igazán megnyugtató

that is a great satisfaction[UK: ðæt ɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈðæt ˈɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

ez nagyon megnyugtató

that is a great satisfaction[UK: ðæt ɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈðæt ˈɪz ə ˈɡreɪt ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

ezt illetőleg megnyugtatott

she reassured me on this head[UK: ʃiː ˌriːə.ˈʃʊəd miː ɒn ðɪs hed] [US: ˈʃiː ˌriə.ˈʃʊrd ˈmiː ɑːn ðɪs ˈhed]

ismét megnyugtat ige

repacify verb
[UK: ˌriːˈpæsɪfaɪ ] [US: ˌriˈpæsəˌfaɪ ]

kevéssé megnyugtató melléknév

disquieting adjective
[UK: dɪs.ˈkwaɪət.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈskwaɪət.ɪŋ]

kisgyermeknek megnyugtatásképpen adott tárgy főnév

security blanket noun

lelkiismerete megnyugtatására tesz (vmit) ige

do something to salve one's conscience verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ tuː sælv wʌnz ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsɑːv wʌnz ˈkɑːn.ʃəns]

lelkiismerete megnyugtatásául

for conscience sake[UK: fɔː(r) ˈkɒn.ʃəns seɪk] [US: ˈfɔːr ˈkɑːn.ʃəns ˈseɪk]

for conscience's sake[UK: fɔː(r)] [US: ˈfɔːr]

nem megnyugtató melléknév

disquieting adjective
[UK: dɪs.ˈkwaɪət.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈskwaɪət.ɪŋ]

nem megnyugtatott melléknév

unconsoled adjective
[UK: ʌn.kən.ˈsəʊld] [US: ʌn.kən.ˈsəʊld]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies