Maďarčina-Angličtina slovník »

következmény znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
következmény [~t, ~e, ~ek] főnév

consequence [consequences]◼◼◼noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈkɑːn.sə.kwəns]
There are consequences. = Vannak következmények.

result [results]◼◼◼noun
[UK: rɪ.ˈzʌlt] [US: rə.ˈzəlt]
Inflation is a result of failed policy. = Az infláció az elhibázott politikai következménye.

effect [effects]◼◼◻noun
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

outcome [outcomes]◼◼◻noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The environmental issue has severe consequences for the planet's future. = A környezeti problémának súlyos következményei vannak a bolygó jövője szempontjából.

aftermath◼◼◻noun
[UK: ˈɑːf.tə.mæθ] [US: ˈæf.tər.ˌmæθ]

success [successes]◼◼◻noun
[UK: sək.ˈses] [US: sək.ˈses]

fallout [fallouts]◼◼◻noun
[UK: ˈfɔː.laʊt] [US: ˈfɒ.ˌlɑːwt]

corollary [corollaries]◼◼◻noun
[UK: kə.ˈrɒ.lə.ri] [US: ˈkɔː.rə.ˌle.ri]

consequent◼◼◻noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwənt] [US: ˈkɑːn.sə.kwənt]

fruit [fruits]◼◼◻noun
[UK: fruːt] [US: ˈfruːt]

upshot [upshots]◼◻◻noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

inference [inferences]◼◻◻noun
[UK: ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈɪn.fə.rəns]

outgrowth [outgrowths]◼◻◻noun
[UK: ˈaʊt.ɡrəʊθ] [US: ˈaʊtɡroʊθ]

backlash [backlashes]◼◻◻noun
[UK: ˈbæk.læʃ] [US: ˈbæk.læʃ]

entailment◼◻◻noun
[UK: ɪnˈteɪlmənt ] [US: ɛnˈteɪlmənt ]

recoil◼◻◻noun
[UK: rɪˈkɔɪl] [US: riˌk.ɔɪl]

sequela [sequelas]◼◻◻noun
[UK: sɪ.ˈkwiː.lə] [US: sɪ.ˈkwiː.lə]

fruitagenoun
[UK: ˈfruː.tɪdʒ] [US: ˈfruː.tɪdʒ]

succeedingnoun
[UK: sək.ˈsiːd.ɪŋ] [US: sək.ˈsiːd.ɪŋ]

impact [impacts]noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]

implication [implications]noun
[UK: ˌɪm.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.pləˈk.eɪʃ.n̩]

lattermathnoun
[UK: lˈatəmˌaθ] [US: lˈæɾɚmˌæθ]

outwentnoun
[UK: aʊt.ˈwent] [US: aʊt.ˈwent]

resultatenoun
[UK: rɪzˈʌlteɪt] [US: rɪzˈʌlteɪt]

következmény főnév

sequel [sequelae]◼◻◻irregular noun
[UK: ˈsiː.kwəl] [US: ˈsiː.kwəl]

következményei

consequences◼◼◼[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]Actions have consequences. = A tetteknek következményei vannak.

következmények

consequences◼◼◼[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]There are consequences. = Vannak következmények.

következményeképpen

subsequent upon[UK: ˈsʌb.sɪ.kwənt ə.ˈpɒn] [US: ˈsʌb.sə.kwənt ə.ˈpɑːn]

következményes melléknév

consecutive◼◼◼adjective
[UK: kən.ˈse.kjʊ.tɪv] [US: kən.ˈse.kjə.tɪv]

következményre utaló retorikai metonimia főnév

metalepsisnoun
[UK: mˌetəlˈepsɪs] [US: mˌeɾəlˈepsɪs]

a háború következménye főnév

lattermathnoun
[UK: lˈatəmˌaθ] [US: lˈæɾɚmˌæθ]

cselekvés következményei

consequential effects of an action[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩ ɪ.ˈfekts əv ən ˈæk.ʃn̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩ ə.ˈfekts əv ˈæn ˈæk.ʃn̩]

egy tett, vagy esemény előre nem látható következménye főnév

repercussion [repercussions]noun
[UK: ˌriː.pəˈk.ʌʃ.n̩] [US: ˌri.pərˈk.əʃ.n̩]

feltételes mondat következményt tartalmazó része főnév

apodosis [apodoses]noun
[UK: əpədˈəʊsɪs] [US: əpədˈoʊsɪs]

fontos következményekkel járó melléknév

consequential◼◼◼adjective
[UK: ˌkɒn.sɪ.ˈkwen.ʃl̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈkwen.tʃl̩]

háború következménye

aftermath of war◼◼◼[UK: ˈɑːf.tə.mæθ əv wɔː(r)] [US: ˈæf.tər.ˌmæθ əv ˈwɔːr]

jogkövetkezmény főnév

legal consequence◼◼◼noun

sanction [sanctions]◼◼◼noun
[UK: ˈsæŋk.ʃn̩] [US: ˈsæŋk.ʃn̩]

kellemetlen következmény főnév

kickback [kickbacks]noun
[UK: ˈkɪk.bæk] [US: ˈkɪk.ˌbæk]

12