Maďarčina-Angličtina slovník »

gyalázat znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
gyalázat főnév

shame◼◼◼noun
[UK: ʃeɪm] [US: ˈʃeɪm]

reproach [reproaches]◼◼◼noun
[UK: rɪ.ˈprəʊtʃ] [US: rɪˈproʊtʃ]

outrage [outrages]◼◼◻noun
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

ignominy [ignominies]◼◼◻noun
[UK: ˈɪɡ.nə.mɪ.ni] [US: ˈɪɡno.ˌmɪ.ni]

slur [slurs]◼◻◻noun
[UK: slɜː(r)] [US: sˈlɝː]

contumely [contumelies]◼◻◻noun
[UK: ˈkɒn.tjuːm.li] [US: kɒn.ˈtuː.mə.li]

opprobrium◼◻◻noun
[UK: ə.ˈprəʊ.brɪəm] [US: əˈpro.ʊ.brɪəm]

obloquy◼◻◻noun
[UK: ˈɒ.blə.kwi] [US: ˈɒ.blə.kwi]

aspersion [aspersions]noun
[UK: ə.ˈspɜːʃ.n̩] [US: ə.ˈspɝː.ʒən]

disgracefulnessnoun
[UK: dɪsˈgreɪsfʊlnəs ] [US: dɪsˈgreɪsfəlnəs ]

odiumnoun
[UK: ˈəʊ.dɪəm] [US: ˈoʊ.dɪəm]

gyalázat főnév
US

dishonor◼◼◻noun
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɑː.nər]

gyalázat főnév
GB

dishonour◼◼◻noun
[UK: dɪs.ˈɒ.nə(r)] [US: dɪs.ˈɒ.nər]

gyalázatban hal meg

die a dog's death[UK: daɪ ə ˈdɒɡz deθ] [US: ˈdaɪ ə ˈdɒɡz ˈdeθ]

gyalázatban hal meg (mint egy kutya)

die like a dog[UK: daɪ ˈlaɪk ə dɒɡ] [US: ˈdaɪ ˈlaɪk ə ˈdɔːɡ]

gyalázatos melléknév

shameful◼◼◼adjective
[UK: ˈʃeɪm.fəl] [US: ˈʃeɪm.fəl]
Your conduct is absolutely shameful. = Felettébb gyalázatos a viselkedésed.

disgraceful◼◼◼adjective
[UK: dɪs.ˈɡreɪ.sfəl] [US: ˌdɪˈs.ɡreɪ.sfəl]

outrageous◼◼◼adjective
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒəs] [US: aʊ.ˈtreɪ.dʒəs]

abominable◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈbɑː.mə.nəb.l̩]

nefarious◼◼◼adjective
[UK: nɪ.ˈfeə.rɪəs] [US: nə.ˈfe.riəs]

monstrous◼◼◻adjective
[UK: ˈmɒn.strəs] [US: ˈmɑːn.strəs]

infamous◼◼◻adjective
[UK: ˈɪn.fə.məs] [US: ˈɪn.fə.məs]

ignominious◼◼◻adjective
[UK: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.nɪəs] [US: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.niəs]

atrocious◼◼◻adjective
[UK: ə.ˈtrəʊ.ʃəs] [US: əˈtro.ʊ.ʃəs]

disreputable◼◼◻adjective
[UK: dɪs.ˈre.pjʊ.təb.l̩] [US: ˌdɪs.ˈre.pjə.təb.l̩]

damnable◼◼◻adjective
[UK: ˈdæm.nəb.l̩] [US: ˈdæm.nəb.l̩]

shocking◼◼◻adjective
[UK: ˈʃɒkɪŋ] [US: ˈʃɑːkɪŋ]

inglorious◼◻◻adjective
[UK: ɪn.ˈɡlɔː.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈɡlɔː.riəs]

opprobrious◼◻◻adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.brɪəs] [US: əˈpro.ʊ.brɪəs]

turpid◼◻◻adjective
[UK: tˈɜːpɪd] [US: tˈɜːpɪd]

arrantadjective
[UK: ˈæ.rənt] [US: ˈæ.rənt]

it's an atrocityadjective
[UK: ɪts ən ə.ˈtrɒ.sə.ti] [US: ɪts ˈæn ə.ˈtrɑː.sə.ti]

gyalázatos melléknév
US

dishonorable◼◼◻adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl] [US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

gyalázatos melléknév
GB

dishonourable◼◻◻adjective
[UK: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩]

gyalázatos főnév

opprobriosnoun
[UK: ɒprˈɒbrɪˌəʊz] [US: ɑːprˈɑːbrɪˌoʊz]

gyalázatos alak főnév

rotter◼◼◼noun
[UK: ˈrɒ.tə(r)] [US: ˈrɑː.tər]

gyalázatos dolog GB

dishonour◼◼◼[UK: dɪs.ˈɒ.nə(r)] [US: dɪs.ˈɒ.nər]

gyalázatos dolog

outrage◼◼◼[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

gyalázatos dolog US

dishonor◼◼◻[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɑː.nər]

gyalázatos fickó főnév

rotternoun
[UK: ˈrɒ.tə(r)] [US: ˈrɑː.tər]

12