Maďarčina-Angličtina slovník »

gondatlan meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
gondatlan melléknév

careless◼◼◼ adjective
[UK: ˈkeə.ləs] [US: ˈker.ləs]

negligent◼◼◼ adjective
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒənt] [US: ˈne.ɡlə.dʒənt]

sloppy [sloppier, sloppiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈslɒ.pi] [US: sˈlɑː.pi]

inadvertent◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.tənt] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.tənt]

neglectful◼◻◻ adjective
[UK: nɪ.ˈɡlekt.fəl] [US: nɪ.ˈɡlekt.fəl]

slack [slacker, slackest]◼◻◻ adjective
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

mindless◼◻◻ adjective
[UK: ˈmaɪnd.lɪs] [US: ˈmaɪnd.ləs]

feckless adjective
[UK: ˈfe.klɪs] [US: ˈfe.kləs]

floppy [floppier, floppiest] adjective
[UK: ˈflɒ.pi] [US: ˈflɑː.pi]

devoid of cares adjective
[UK: dɪˈvɔɪd əv keəz] [US: dɪ.ˌvɔɪd əv ˈkerz]

incautious adjective
[UK: ɪnˈk.ɔː.ʃəs] [US: ɪnˈk.ɔː.ʃəs]

perfunctory adjective
[UK: pə.ˈfʌŋk.tə.ri] [US: pər.ˈfəŋk.tə.ri]

regardless adjective
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ləs] [US: rə.ˈɡɑːrd.ləs]

regardless of adjective

respectless adjective
[UK: rɪsˈpɛktləs ] [US: rɪˈspɛktləs ]

slap-dash adjective
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

uncanny adjective
[UK: ʌnˈk.æ.ni] [US: ʌnˈk.æ.ni]

unheeding adjective
[UK: ʌn.ˈhiː.dɪŋ] [US: ʌn.ˈhiː.dɪŋ]

gondatlan használat

inadvertent use[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.tənt ˈjuːs] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.tənt ˈjuːs]

gondatlan kocsivezetés főnév

reckless driving noun
[UK: ˈre.kləs ˈdraɪv.ɪŋ] [US: ˈre.kləs ˈdraɪv.ɪŋ]

gondatlanság főnév

negligence◼◼◼ noun
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒəns] [US: ˈne.ɡlə.dʒəns]

carelessness◼◼◻ noun
[UK: ˈkeə.lə.snəs] [US: ˈker.lə.snəs]

malpractice [malpractices]◼◼◻ noun
[UK: ˌmæl.ˈpræk.tɪs] [US: mæl.ˈpræk.təs]

neglect◼◼◻ noun
[UK: nɪ.ˈɡlekt] [US: nə.ˈɡlekt]

recklessness◼◻◻ noun
[UK: ˈre.klə.snəs] [US: ˈre.klə.snəs]

dereliction [derelictions]◼◻◻ noun
[UK: ˌde.rə.ˈlɪk.ʃn̩] [US: ˌde.rə.ˈlɪk.ʃn̩]

imprudence [imprudences] noun
[UK: ɪm.ˈpruːdns] [US: ˌɪm.ˈpruː.dəns]

insouciance noun
[UK: ɪn.ˈsuː.sɪəns] [US: ɪn.ˈsuː.sɪəns]

inadvertence [inadvertences] noun
[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.təns] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.təns]

inadvertency [inadvertencies]◼◼◼ noun

lack of care noun

negligency noun
[UK: nˈeɡlɪdʒənsi] [US: nˈeɡlɪdʒənsi]
obsolote

unwariness noun
[UK: ʌnˈweərɪnəs ] [US: ənˈwɛrɪnəs ]

want of care noun
[UK: wɒnt əv keə(r)] [US: ˈwɑːnt əv ˈker]

gondatlanságból

chance-medley[UK: tʃɑːns ˈmed.li] [US: ˈtʃæns ˈmed.li]

out of neglect[UK: ˈaʊt əv nɪ.ˈɡlekt] [US: ˈaʊt əv nə.ˈɡlekt]

gondatlanságból elkövetett emberölés főnév

manslaughter [manslaughters] noun
[UK: ˈmæn.slɔː.tə(r)] [US: ˈmæns.ˌlɒ.tər]

gondatlanságon alapuló tényállásból folyó kötelem

technical offence[UK: ˈtek.nɪk.l̩ ə.ˈfens] [US: ˈtek.nɪk.l̩ ə.ˈfens]

gondatlanul határozószó

carelessly◼◼◼ adverb
[UK: ˈkeə.lə.sli] [US: ˈker.lə.sli]

negligently◼◻◻ adverb
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒənt.li] [US: ˈne.ɡlɪ.dʒənt.li]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina