Maďarčina-Angličtina slovník »

felfeslik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felfeslik ige

come undone verb
[UK: kʌm ʌn.ˈdʌn] [US: ˈkəm ʌn.ˈdən]

come unstitched verb
[UK: kʌm] [US: ˈkəm]

run [ran, ran, running, runs] irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina