Maďarčina-Angličtina slovník »

apaszt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
apaszt ige

reduce [reduced, reduced, reducing, reduces]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈdjuːs] [US: rə.ˈduːs]

decrease [decreased, decreased, decreasing, decreases]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈkriːs] [US: dɪ.ˈkriːs]

reduces◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈdjuː.sɪz] [US: rə.ˈduː.səz]

lessen [lessened, lessened, lessening, lessens] verb
[UK: ˈles.n̩] [US: ˈles.n̩]

apasztás főnév

diminution [diminutions] noun
[UK: ˌdɪ.mɪ.ˈnjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.mə.ˈnuːʃ.n̩]

apasztott melléknév

decreased◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈkriːst] [US: dɪ.ˈkriːst]

a tapasztalat ellene szól

experience tells against it[UK: ɪk.ˈspɪə.rɪəns telz ə.ˈɡenst ɪt] [US: ɪk.ˈspɪ.riəns ˈtelz ə.ˈɡenst ˈɪt]

agyaggal betapaszt főnév

clay [clays] noun
[UK: kleɪ] [US: ˈkleɪ]

agyaggal kitapaszt főnév

pug [pugs] noun
[UK: pʌɡ] [US: ˈpəɡ]

agyaggal tapasztott fal

loam-wall[UK: ləʊm wɔːl] [US: loʊm ˈwɒl]

általános tapasztalat, hogy …

it is a common experience that[UK: ɪt ɪz ə ˈkɒ.mən ɪk.ˈspɪə.rɪəns ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈkɑː.mən ɪk.ˈspɪ.riəns ˈðæt]

árapasztó főnév

tail-lock noun
[UK: teɪl lɒk] [US: ˈteɪl ˈlɑːk]

árapasztó bukó főnév

rollway noun
[UK: rˈəʊlweɪ] [US: rˈoʊlweɪ]

árapasztó csatorna

spill-back[UK: spɪl ˈbæk] [US: ˈspɪl ˈbæk]

spill-channel[UK: spɪl ˈtʃæn.l̩] [US: ˈspɪl ˈtʃæn.l̩]

árapasztó zsilip

waste[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

árapasztó zsilip főnév
mélyép

waste-gate noun
[UK: weɪst ɡeɪt] [US: ˈweɪst ˈɡeɪt]

az a tapasztalat, hogy …

experience in[UK: ɪk.ˈspɪə.rɪəns ɪn] [US: ɪk.ˈspɪ.riəns ɪn]

betapaszt ige

plaster [plastered, plastered, plastering, plasters]◼◼◼ verb
[UK: ˈplɑː.stə(r)] [US: ˈplæ.stər]

beplaster verb
[UK: bˈeplastə] [US: bˈeplæstɚ]

putty [puttied, puttied, puttying, putties] verb
[UK: ˈpʌ.ti] [US: ˈpʌ.ti]

betapasztás főnév

luting noun
[UK: ˈluː.tɪŋ] [US: ˈluː.tɪŋ]

betapasztott melléknév

plastered◼◼◼ adjective
[UK: ˈplɑː.stəd] [US: ˈplæ.stərd]

betapasztott (gittel)

puttied[UK: ˈpʌ.tɪd] [US: ˈpʌ.tɪd]

egyedül a tapasztalatra támaszkodva határozószó

empirically adverb
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪk.l̩i] [US: em.ˈpɪ.rɪk.ə.li]

elapaszt (tejelő állat) ige

set aside verb
[UK: set ə.ˈsaɪd] [US: ˈset ə.ˈsaɪd]

elapasztott tehén

dry cow[UK: draɪ kaʊ] [US: ˈdraɪ ˈkaʊ]

élettapasztalat főnév

life experience◼◼◼ noun
[UK: laɪf ɪk.ˈspɪə.rɪəns] [US: ˈlaɪf ɪk.ˈspɪ.riəns]

wisdom [wisdoms]◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪz.dəm] [US: ˈwɪz.dəm]

practical experience noun

élettapasztalat nélküli melléknév

unfledged adjective
[UK: ˌʌn.ˈfledʒd] [US: ˌʌn.ˈfledʒd]

élettapasztalatot szerez

see life[UK: ˈsiː laɪf] [US: ˈsiː ˈlaɪf]

see the world[UK: ˈsiː ðə wɜːld] [US: ˈsiː ðə ˈwɝːld]

ellentmond vk tapasztalatainak

lie cross to one's experience[UK: laɪ ˈkrɒs tuː wʌnz ɪk.ˈspɪə.rɪəns] [US: ˈlaɪ ˈkrɑːs ˈtuː wʌnz ɪk.ˈspɪ.riəns]

elsápaszt ige

pale [paled, paled, paling, pales]◼◼◼ verb
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

blanch [blanched, blanched, blanching, blanches]◼◼◻ verb
[UK: blɑːntʃ] [US: ˈblæntʃ]

blench [blenched, blenched, blenching, blenches] verb
[UK: blentʃ] [US: blentʃ]

etiolate [etiolated, etiolated, etiolating, etiolates] verb
[UK: ˈiː.tɪəʊ.leɪt] [US: ˈiː.tiːə.leɪt]

érzékszervi tapasztalat

sense-datum[UK: sens ˈdeɪ.təm] [US: ˈsens ˈdæ.təm]

falat tapaszt

daub a wall[UK: dɔːb ə wɔːl] [US: ˈdɒb ə ˈwɒl]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina