Maďarčina-Angličtina slovník »

üzembe meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
üzembe

commissioning◼◼◼[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ]

üzembe helyez

commission◼◼◼[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

put in operation◼◼◼[UK: ˈpʊt ɪn ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈpʊt ɪn ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

put on◼◼◼[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

üzembe helyezés főnév

startup [startups]◼◼◼ noun
[UK: ˈstɑː.ˌtəp] [US: ˈstɑːr.ˌtəp]

üzembe helyezés, telepítés főnév

installation [installations] noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]
business

üzembe helyező főnév

installer [installers] noun

üzembe hoz

put in practice[UK: ˈpʊt ɪn ˈpræk.tɪs] [US: ˈpʊt ɪn ˈpræk.ˌtɪs]

üzembehelyez ige

install [installed, installed, installing, installs]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈstɔːl] [US: ˌɪn.ˈstɒl]

üzembehelyezett melléknév

installed adjective
[UK: ɪn.ˈstɔːld] [US: ˌɪn.ˈstɒld]

üzembehelyezés főnév

installation [installations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

installing noun
[UK: ɪn.ˈstɔːl.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈstɒl.ɪŋ]

üzembehelyezéssel

with the installation[UK: wɪð ðə ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: wɪθ ðə ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

üzembehelyező program

install program[UK: ɪn.ˈstɔːl ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˌɪn.ˈstɒl ˈproʊ.ɡræm]

üzemben

in operation◼◼◼[UK: ɪn ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ɪn ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

in progress[UK: ɪn prə.ˈɡres] [US: ɪn ˈprɑː.ˌɡres]

under power[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈpaʊə(r)] [US: ˈʌnd.r̩ ˈpaʊər]

üzemben dolgozó

inworker[UK: ɪnwˈɜːkə] [US: ɪnwˈɜːkɚ]

üzemben nem tartott (bánya) melléknév

unworked adjective
[UK: ˌʌnˈwɜːkt ] [US: ʌnˈwɜrkt ]

üzemben tart ige

operate [operated, operated, operating, operates] verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

run [ran, ran, running, runs] irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

üzemben tartott

exploited[UK: ɪkˈsplo.ɪ.tɪd] [US: ˈek.ˈsplɔɪ.təd]

üzemben tartás főnév

running [runnings] noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

upkeep noun
[UK: ˈʌpk.iːp] [US: ˈʌpˌkip]

üzemben van

be in action[UK: bi ɪn ˈæk.ʃn̩] [US: bi ɪn ˈæk.ʃn̩]

be in blast[UK: bi ɪn blɑːst] [US: bi ɪn ˈblæst]

run [ran, ran, running, runs] irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

üzemben van (vmi) (átv)

function[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

üzembentartás főnév

upkeep noun
[UK: ˈʌpk.iːp] [US: ˈʌpˌkip]

üzembentartási költségek

running expenses[UK: ˈrʌn.ɪŋ ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈrʌn.ɪŋ ɪk.ˈspen.səz]

üzembezárás főnév

shutdown [shutdowns] noun
[UK: ˈʃʌt.daʊn] [US: ˈʃʌt.ˌdaʊn]

gyorsan üzembe helyezhető hadiüzem

shadow factory[UK: ˈʃæ.dəʊ ˈfæk.tə.ri] [US: ˈʃæˌdo.ʊ ˈfæk.tə.ri]

jelzőberendezéseket üzemben tartó testület

trinity house[UK: ˈtrɪ.nɪ.ti ˈhaʊs] [US: ˈtrɪ.nə.ti ˈhaʊs]

nincs üzemben

stand idle[UK: stænd ˈaɪd.l̩] [US: ˈstænd ˈaɪd.l̩]

off-üzembe

off-putting[UK: ɒf ˈpʊt.ɪŋ] [US: ˈɒf ˈpʊt.ɪŋ]

teljes üzemben

in full action[UK: ɪn fʊl ˈæk.ʃn̩] [US: ɪn ˈfʊl ˈæk.ʃn̩]

in full fling[UK: ɪn fʊl flɪŋ] [US: ɪn ˈfʊl ˈflɪŋ]

in full play[UK: ɪn fʊl ˈpleɪ] [US: ɪn ˈfʊl ˈpleɪ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina