Holandčina-Maďarčina slovník »

het meaning in Maďarčina

HolandčinaMaďarčina
het n

a

az

het behandelen van drinkwater

ivóvízkezelés

het bewaren van bewijsmateriaal

bizonyíték megőrzése

het bewustzijn van de burger

állampolgári tudatosság

het bouwen

építési munka

het bouwrijp maken van een terrein

építési telek előkészítése

het chemisch meten van vervuiling

szennyezés kémiai mérése

het controleren van gegevens

monitoring adatok

het dateren

kormeghatározás

het effect op de gezondheid

egészégre gyakorolt hatás

het effect op de mens

emberre gyakorolt hatás

het effect op het milieu

környezeti következmény

környezetre gyakorolt hatás

het heeft

annak van

het in gevaar brengen van het grondwater

talajvíz veszélyeztetés

het in kaart brengen van korstmossen

zúzmótérkép

het indexeren van informatie

dokumentáció tárgymutatóval

het inschatten van het effect van iets

hatásvizsgálat

het invoeren van diersoorten

állatfajok betelepítése

het invoeren van plantensoorten

növényfajok betelepítése

het is

az van

Het Kanaal

La Manche

het kankerverwekkend zijn

rákkeltő hatás

het kappen van kreupelhout

bokorirtás

het klonen

klónozás

het kristalliseren

kristályosítás

het leeg laten lopen van een(water)bekken

tározó lecsapolás

het minimaliseren van de effecten van iets

hatásminimalizálás

het ongedaan maken van de effecten van iets

hatás megfordítása

het ontzwaveling van brandstof

üzemanyag kéntelenítése

het oplossen van milieuproblemen

környezeti problémamegoldás

het opnieuw vrijkomen van verontreinigende stoffen

szennyezőanyag újramobilizálása

het opruimen van oorlogsmaterieel

háborús anyagok ártalmatlanítása

het opstellen van economische prognoses

gazdasági előrejelzés

het per ongeluk vrijkomen van organismen

szervezetek véletlenszerű kibocsátása

het raffineren van kolen

szénfinomítás

het regelen van hergebruik

életciklus-gazdálkodás

het (ver)smelten

olvadás

olvasztás

12

You can find it in:

HolandčinaMaďarčina