Francúzština-Angličtina slovník »

endurance znamená v Angličtina

FrancúzštinaAngličtina
endurance nom [f]

endurance◼◼◼(ability to endure hardship)
noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

endurance◼◼◼(the measure of a person's stamina or persistence)
noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

stamina◼◼◻(power of sustained exertion)
noun
[UK: ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈstæ.mə.nə]

endurance nom

toughness [toughnesses]◼◻◻(state of being tough)
noun
[UK: ˈtʌf.nəs] [US: ˈtʌf.nəs]