Englisch-Polnisch Wörterbuch »

james bedeutet auf Polnisch

EnglischPolnisch
James (book of the Bible)
proper noun

List Jakubaproper noun

James (male given name (the standard form))
proper noun

Jakubproper noun

James (one of two Apostles)
proper noun

Jakubproper noun