Engelsk-Ungarsk ordbok »

sufficient betyr ungarsk

EngelskUngarsk
sufficient adjective
[UK: sə.ˈfɪʃnt]
[US: sə.ˈfɪ.ʃənt]

elég◼◼◼ melléknév

elegendő◼◼◼ melléknév

megfelelő◼◼◻ melléknév

elégséges◼◼◻ melléknév

sufficient condition [sufficient conditions] noun

elégséges feltétel◼◼◼ főnév

sufficient grace [UK: sə.ˈfɪʃnt ɡreɪs]
[US: sə.ˈfɪ.ʃənt ˈɡreɪs]

elégséges kegyelem

sufficiently [UK: sə.ˈfɪʃnt.li]
[US: sə.ˈfɪ.ʃənt.li]

eléggé◼◼◼ határozószó

kellően◼◼◻ melléknév

a word to the wise is sufficient [UK: ə ˈwɜːd tuː ðə waɪz ɪz sə.ˈfɪʃnt]
[US: ə ˈwɝːd ˈtuː ðə ˈwaɪz ˈɪz sə.ˈfɪ.ʃənt]

egy szóból is ért az okos

kevés szóból is ért az okos

kevésből is sokat ért az okos

Have you had sufficient? [UK: həv juː həd sə.ˈfɪʃnt]
[US: həv ˈjuː həd sə.ˈfɪ.ʃənt]

Elég volt?

Jóllaktál?

he was never able to as sert himself sufficiently [UK: hiː wɒz ˈne.və(r) ˈeɪb.l̩ tuː əz]
[US: ˈhiː wəz ˈne.vər ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈæz]

sohasem tudta eléggé adminisztrálni magát

sohasem volt eléggé rámenős

he was never able to assert himself sufficiently [UK: hiː wɒz ˈne.və(r) ˈeɪb.l̩ tuː əz]
[US: ˈhiː wəz ˈne.vər ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈæz]

sohasem sikerült neki előtérbe kerülnie

insufficient adjective
[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt]
[US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt]

elégtelen◼◼◼ melléknév

elégtelen (insufficiens)◼◼◼ melléknév

hiányos◼◼◻ melléknév

insufficient disk space [UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt dɪsk speɪs]
[US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈdɪsk ˈspeɪs]

nics elég üres hely a lemezen

nics elegendő lemezterület

insufficient funds [UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt fʌndz]
[US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈfəndz]

fedezethiány◼◼◼ főnév

nem áll elegendő összeg rendelkezésre a számláján

insufficient memory [UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt ˈme.mə.ri]
[US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈme.mə.ri]

kevés a memória

insufficientia orv

hiányos működés

insufficiently adverb
[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt.li]
[US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt.li]

nem eléggé◼◼◼ határozószó

paper without sufficient body [UK: ˈpeɪ.pə(r) wɪð.ˈaʊt sə.ˈfɪʃnt ˈbɒ.di]
[US: ˈpeɪ.pər wɪð.ˈaʊt sə.ˈfɪ.ʃənt ˈbɑː.di]

kellő anyaggal nem rendelkező papír

self-sufficient adjective
[UK: self sə.ˈfɪʃnt]
[US: ˈself sə.ˈfɪ.ʃənt]

önellátó◼◼◼ melléknév

önálló◼◻◻ melléknév

önelégült◼◻◻ melléknév

önhitt melléknév

öntelt melléknév

suffocate (to die from insufficient oxygen) [suffocated, suffocated, suffocating, suffocates] verb
[UK: ˈsʌ.fək.eɪt]
[US: ˈsʌ.fəˌket]

megfullad◼◼◼ ige

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk